Wyleczymy Cię z lęku przed stażystami

Wyleczymy Cię z lęku przed stażystami

bezpieczeństwo zrób to lepiej

Czy kiedykolwiek bałeś się dać dostęp stażyście lub mniej doświadczonemu członkowi zespołu do odpowiedzialnego narzędzia, takiego jak panel do obsługi newsroomu? Na pewno wiele razy przechodziło Ci przez myśl, że może on opublikować informację prasową lub przeprowadzić wysyłkę kampanii bez kontroli i zgody przełożonego. W systemie netPR.pl nie musisz się o to martwić.

Niezależnie od tego, czy niepożądane działanie miałoby być wykonane nieumyślnie, czy z premedytacją i chęcią zaszkodzenia. Nasz system pozwala zabezpieczyć się  przed każdym takim działaniem, dzięki możliwości nadawania użytkownikom odpowiednich uprawnień.

Uprawnienia można nadawać do każdego z naszych produktów, ale na potrzeby wpisu skupię na dwóch, które znajdują się w każdym ze zbudowanych przez nas newsroomów: "Biurze prasowym" i "Komunikatorze".

Administrator może nadawać uprawnienia użytkownikom, edytując ustawienia ich kont. Aby tego dokonać należy najechać kursorem na ikonę klucza francuskiego w prawym górnym rogu tuż koło przycisku "wyloguj" i z rozwijanego menu wybrać pozycję "użytkownicy".

Uwaga: jeśli w prawym górnym rogu nie widzisz ikony klucza francuskiego, oznacza to prawdopodobnie, że nie masz uprawnień administratora na swoim koncie.

stażysta 1.png

Następnie należy kliknąć na wybranego użytkownika, aby dostać się do jego osobistych uprawnień.

stażysta 2.png

Wtedy po prawej stronie będzie widoczna lista produktów i z rozwijanego menu będzie możliwe wybranie odpowiedniego poziomu uprawnień dla danej osoby. W "Biurze prasowym" można wybierać spośród opcji:

  • Brak uprawnień
  • Przeglądanie
  • Edycja danych
  • Publikacja

Z kolei w przypadku "Komunikatora" lista wygląda następująco:

  • Brak uprawnień
  • Przeglądanie
  • Edycja danych
  • Wysyłka

stażyska 3.png

Brak uprawnień

Wybranie tej opcji sprawi, że użytkownik po zalogowaniu nie będzie mógł zupełnie dostać się na stronę danego produktu. Oznacza to, że taki użytkownik w swoim menu nie zobaczy nawet zakładki "Biuro prasowe".

Przeglądanie

Ten poziom uprawnień pozwala na podgląd informacji prasowych i ich statystyk ("Biuro prasowe") lub podgląd wysłanych kampanii ("Komunikator") bez możliwości edycji jakichkolwiek danych czy tworzenia nowych komunikatów lub kampanii.

Edycja danych

Ten poziom uprawnień pozwala na tworzenie nowych komunikatów/kampanii, ich edycję oraz zapis szkicu, ale bez możliwości publikacji informacji na stronie newsrooomu lub wysyłki kampanii do adresatów. W "Komunikatorze" przycisk umożliwiający wysyłkę kampanii jest nieaktywny. Natomiast w "Biurze prasowym" zamiast przycisku odpowiedzialnego za publikację, widoczny jest przycisk umożliwiający zgłoszenie prośby o akceptację komunikatu przez kogoś o wyższym poziomie uprawnień.

uprawnienia.png

Publikacja/Wysyłka

Najwyższy poziom uprawnień. W "Biurze prasowym" pozwala on na publikację komunikatu oraz planowanie jego publikacji z embargiem czasowym. W "Komunikatorze" z kolei umożliwia wysyłkę kampanii (tu również jest możliwa opcja ustawienia embarga czasowego).

Twój newsroom służy do obsługi wielu marek?

W przypadku, gdy w Twoim centrum prasowym obsługujesz wiele marek, możesz nadawać uprawnienia użytkownikom do każdej z nich osobno. Oznacza to możliwość np. przydzielenia pełnych uprawnień na jednej z podfirm i zupełne zablokowanie dostępu do pozostałych - to szczególnie istotne w dużych agencjach, w których konsultanci odpowiedzialni są jedynie za poszczególnych klientów.