Z oprogramowaniem netPR.pl dzień ochrony danych osobowych trwa cały rok

Z oprogramowaniem netPR.pl dzień ochrony danych osobowych trwa cały rok

RODO bezpieczeństwo
Konrad Kowalski

Konrad Kowalski

Dzisiaj Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. To dobra okazja, aby wspomnieć, że oprogramowanie netPR.pl jest w pełni dostosowane do wymogów RODO (GDPR). Zaprojektowaliśmy je pod Rozporządzenie. Nasze oprogramowanie zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz ułatwia wypełnianie obowiązków, które nakłada na przetwarzającego RODO. Poniżej przypominamy cztery ważne funkcjonalności, które wyróżniają nasze oprogramowanie. Nie znajdziesz ich u innych dostawców.

  1. Możliwość ograniczenia zakresu gromadzonych danych osobowych dla ich różnych zbiorów. Można w łatwy sposób zbierać tylko te dane, które są faktycznie niezbędne (zasada minimalizacji danych).
  2. Uwzględnianie możliwości pozyskiwania danych osobowych na trzy sposoby: nie tylko na podstawie zgody, lecz także umowy i – co szczególnie istotne – prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Panel prywatności, który umożliwia automatyczne informowanie osób, których dane osobowe są przetwarzane, o celach przetwarzania tych danych, zarządzanie żądaniami dostępu do nich oraz zarządzanie wycofywaniem zgód i zgłaszaniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  4. Tak zwana lista robinsonów, na którą można dodać osoby nieżyczące sobie, żeby ich dane osobowe były przetwarzane. Zabezpiecza to przed przypadkowym, nieuprawnionym wykorzystaniem tych danych. Jest to kluczowa funkcjonalność dla każdej agencji public relations.

I jeszcze jedno. Dzięki temu, że w grudniu 2019 r. otrzymaliśmy trzy międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa, a wśród nich certyfikat ISO/IEC 27018:2019, który dotyczy ochrony danych osobowych w chmurze, każdy administrator danych osobowych korzystający z rozwiązań netPR.pl może wykazać, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem.


netPR.pl sp. z o.o. jest firmą technologiczną, która oferuje oprogramowanie internetowe wspomagające komunikację jako usługę (model SaaS - Software as a Service). Specjalizuje się w rozwijaniu systemów prasowych, blogów korporacyjnych, serwisów relacji inwestorskich i technologii wideo w internecie.