Gdy chcesz, aby Twój komunikat pojawił się w serwisie infoWire.pl, czyli co wybrać w oknie Obszary publikacji?

Gdy chcesz, aby Twój komunikat pojawił się w serwisie infoWire.pl, czyli co wybrać w oknie Obszary publikacji?

zrób to lepiej
Konrad Kowalski

Konrad Kowalski

Komunikaty, które publikujecie za pomocą narzędzi netPR.pl (biur prasowych, newsroomów etc.), mogą trafiać nie tylko na Wasze witryny firmowe, lecz także na infoWire.pl – multimedialny serwis z materiałami prasowymi dla mediów. Obecność informacji w serwisie infoWire.pl zwiększa szanse, że zostanie ona przeczytana przez zwykłych internautów oraz wydawców, dziennikarzy i blogerów, którzy mogą ją następnie opublikować (ze zmianami lub bez) w swoich serwisach i na swoich blogach albo wykorzystać zawarte w niej treści w innych publikacjach.

Każdego dnia roboczego multimedialna agencja informacyjna infoWire.pl wysyła biuletyn z najnowszymi komunikatami, które pojawiły się w jej serwisie. Newsletter ten trafia do ok. 3 tys. odbiorców. W tym artykule dowiecie się, co musi być zaznaczone, aby w serwisie infoWire.pl komunikat został opublikowany, i jak ustawić go jako dodatkowo promowany w danym województwie lub lokalny.

Czego nie zrobić, aby informacja została opublikowana w serwisie infoWire.pl

Zakładamy, że korzystacie już z biur prasowych netPR.pl. W panelu edycji komunikatu po prawej stronie znajduje się okno Obszary publikacji. Przede wszystkim ustawia się w nim, czy komunikat ma pojawić się w serwisie infoWire.pl, czy nie. Służy do tego checkbox Dystrybucja infoWire.pl. Domyślnie jest on zaznaczony. Jeśli go nie odznaczycie – do czego zachęcamy – opublikowana przez Was informacja trafi nie tylko na Wasze biuro prasowe, lecz także na serwis infoWire.pl. Oczywiście jeżeli nie chcecie, aby publikacja zyskała szerszy zasięg, zostawcie checkbox niezaznaczony. Przypominamy przy tym, że w naszym biuletynie wysyłamy do wydawców, dziennikarzy i blogerów jedynie komunikaty w serwisie infoWire.pl opublikowane.

Komunikat zwykły, dodatkowo promowany w danym województwie, a może lokalny?

Jeśli zdecydujecie się opublikować swoją informację również w naszym serwisie, a więc pozostawicie checkbox Dystrybucja infoWire.pl zaznaczony, w oknie Obszary publikacji będziecie mogli też zmienić rodzaj komunikatu (ze zwykłego) na dodatkowo promowany w danym województwie albo lokalny.

Uwaga! omawiane tu ustawienia dotyczą tylko i wyłącznie publikacji w serwisie infoWire.pl oraz naszego newslettera – nie mają wpływu na publikacje na Waszych biurach prasowych na stronach firmowych i Wasze mejlingi.

Jak już wspomnieliśmy, rodzaje komunikatów są trzy:

  • Komunikat zwykły. Nie ma charakteru lokalnego ani nie dotyczy żadnego miejsca czy regionu bardziej niż innych. Może być tak samo ciekawy dla wszystkich odbiorców. Przykład: w publikacji mowa o nowym produkcie, który firma wprowadza na rynek.
  • Komunikat dodatkowo promowany w danym województwie. Nie ma charakteru lokalnego, ale danego miejsca lub regionu dotyczy bardziej niż innych. Może być ciekawy dla wszystkich odbiorców, ale dla tych zainteresowanych informacjami regionalnymi dotyczącymi danego województwa – w szczególności albo z większym prawdopodobieństwem. Przykład: w publikacji mowa o dużym wydarzeniu, o charakterze ogólnopolskim, ale odbywającym się w konkretnym mieście. W przypadku takiego komunikatu warto ustawić dodatkową promocję w województwie, w którym to miasto leży.
  • Komunikat lokalny. Komunikat dotyczy spraw regionalnych i zapewne nie zainteresuje wszystkich odbiorców. Przykład: w publikacji mowa o tym, że w jednym ze stacjonarnych sklepów firmy w danej miejscowości będzie jakaś promocja. Taki komunikat warto oznaczyć jako lokalny i przypisać do województwa, w którym ta miejscowość się znajduje.

Rodzaj komunikatu ma wpływ na to, w którym dziale w serwisie infoWire.pl i w której części naszego newslettera się on pojawi oraz do kogo zostanie tym newsletterem wysłany. Różnice pomiędzy komunikatami pokazuje poniższa tabelka.

  komunikat zwykły komunikat dodatkowo promowany w danym województwie komunikat lokalny
na infoWire.pl w dziale ogólnym
w serwisie infoWire.pl w dziale komunikatów regionalnych dotyczących danego województwa
w biuletynie infoWire.pl w części ogólnej, widoczny tam przez odbiorców niezależnie od ich zainteresowań informacjami dotyczącymi danych województw
w biuletynie infoWire.pl w części z komunikatami regionalnymi, widoczny tam przez odbiorców zainteresowanych informacjami dotyczącymi danego województwa

Należy zauważyć, że odbiorcy naszego newslettera określają, jakimi informacjami lokalnymi są zainteresowani (mogą wybrać konkretne województwa). A ponieważ szanujemy osoby zarejestrowane w serwisie infoWire.pl i nie chcemy wysyłać im treści, które ich nie ciekawią – w końcu nikt nie lubi spamu – odpowiednie oznaczanie przez Was informacji jest dla nas istotne.

Jak zmienić rodzaj komunikatu

W jaki sposób zatem oznaczyć komunikat jako zwykły, dodatkowo promowany w danym województwie lub lokalny? To naprawdę bardzo proste. Oczywiście warunek sine qua non to zaznaczony checkbox Dystrybucja infoWire.pl.

Komunikat zwykły

Nie trzeba zmieniać nic. Każdy nowy komunikat jest ustawiony jako zwykły – w oknie Obszary publikacji checkbox Informacja lokalna nie jest zaznaczony i żadne województwo nie jest wybrane.Komunikat zwykły.png

Komunikat dodatkowo promowany w danym województwie

Wystarczy w oknie Obszary publikacji wybrać dane województwo z listy (bez zaznaczania checkboksu Informacja lokalna).Komunikat dodatkowo promowany w danym województwie.png

Komunikat lokalny

W oknie Obszary publikacji należy zaznaczyć checkbox Informacja lokalna i wybrać dane województwo z listy.Komunikat lokalny.png


netPR.pl sp. z o.o. jest firmą technologiczną, dostawcą oprogramowania w chmurze wspomagającego komunikację firm, marketing, public relations oraz relacje inwestorskie. Firma uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001:2013 oraz certyfikaty ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019, dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych (w tym danych osobowych) w chmurze.

netPR.pl sp. z o.o. jest właścicielem multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl.

Zobacz na nasze certyfikaty