Możliwa blokada wysyłki kampanii mailowych - zobacz czy dotyczy to Twojego konta

Możliwa blokada wysyłki kampanii mailowych - zobacz czy dotyczy to Twojego konta

zrób to lepiej co nowego
Miłosz Ciekalski

Miłosz Ciekalski

W ramach prac rozwojowych platformy netPR.pl wprowadzamy szereg zmian, które mają podnieść wiarygodność informacji mailowych wysyłanych przez naszych klientów i ograniczyć możliwość klasyfikacji ich jako SPAM. Jednym z tych działań jest wprowadzenie konieczności konfiguracji DKIM dla swojej domeny wysyłkowej przez klientów korzystających z DMARC. 

Jeśli Twoja firma korzysta z systemu ochronnego DMARC dla domeny mailowej to, aby nadal wysyłać z niej kampanie mailowe w Komunikatorze netPR.pl, niezbędne będzie wykonanie dla tej domeny konfiguracji DKIM w naszym systemie. W przeciwnym wypadku po najbliższej aktualizacji naszego oprogramowania (planowanej na luty 2021) wysyłanie kampanii mailowych z modułu Komunikator będzie niemożliwe. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt pod adresem support@netpr.pl.

Czy moje konto jest zagrożone blokadą?

Administratorzy kont zagrożonych blokadą zostali poinformowani o tym fakcie mailowo w ostatnim tygodniu stycznia. Jeśli masz wątpliwości i chcesz potwierdzić czy Twoja domena znajduje się na zagrożonej liście, skontaktuj się z administratorem konta lub naszym zespołem pod adresem support@netpr.pl.

tl;dr: Jeśli Twoja domena wysyłkowa posiada zabezpieczenie DMARC, wkrótce nie będzie możliwa wysyłka maili z tej domeny z systemu netPR.pl bez wykonania dla niej konfiguracji DKIM.


netPR.pl sp. z o.o. jest firmą technologiczną, dostawcą oprogramowania w chmurze wspomagającego komunikację firm, marketing, public relations oraz relacje inwestorskie. Firma uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001:2013 oraz certyfikaty ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019, dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych (w tym danych osobowych) w chmurze.

netPR.pl sp. z o.o. jest właścicielem multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl.

Zobacz na nasze certyfikaty