Nowe menu użytkownika oprogramowania netPR.pl - mój profil, dziennik zdarzeń, panele administracyjne

Nowe menu użytkownika oprogramowania netPR.pl - mój profil, dziennik zdarzeń, panele administracyjne

zrób to lepiej co nowego
Piotr Ślusarczyk

Piotr Ślusarczyk

W systemie netPR.pl pojawiły się dziś zmiany, które szykowaliśmy od dawna. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi panelami - odmienionym miejscem do zarządzania profilem użytkownika, zupełnie nowym dziennikiem zdarzeń, który jest od teraz dostępny dla każdego użytkownika, a także całkowicie przeprojektowaną sekcją przeznaczoną dla administratora, gdzie może on zarządzać użytkownikami, kontami oraz zapoznać się z kondycją systemu.

Wszystkie nowości są częścią nowego menu użytkownika systemu. Po zalogowaniu dostępne jest ono po najechaniu kursorem na swoje imię i nazwisko:

menu

Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora zobaczy pozycje:

 • Użytkownicy
 • Konta
 • Kondycja systemu

Z kolei tylko użytkownik z uprawnieniami opiekuna danych osobowych zobaczy pozycję:

 • Dane osobowe

 

Mój profil

moj profil

To panel, w którym głównej części każdy użytkownik może zobaczyć swoje dane, zmienić hasło, czy włączyć/wyłączyć/zresetować MFA (logowanie dwuskładnikowe).

Dostępne są również zakładki:

 • Uprawnienia - ukazuje ona przegląd kont i modułów, do których użytkownik posiada uprawnienia,
 • Powiadomienia - umożliwia wybór zestawów powiadomień z systemu, które użytkownik chce otrzymywać,
 • Media społecznościowe - umożliwia autoryzację kanałów social media na potrzebę zaciągania z nich postów na witrynę (Facebook, Twitter, Instagram) lub publikacji w nich wpisów (Facebook i Twitter),
 • Moje sesje - pokazuje aktywne sesje użytkownika (z możliwością ich zakończenia) oraz zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa.

 

Dziennik zdarzeń

dziennik zdarzeń

To panel, w którym każdy użytkownik może zobaczyć historię operacji jakie wykonywał w systemie. Możliwe jest filtrowanie akcji po koncie lub module, a także określenie zakresu dat.

Użytkownik z uprawnieniami administratora widzi nie tylko swoje akcje, ale wszystkich użytkowników. Otrzymuje także możliwość filtrowania akcji po użytkownikach.

Możliwa jest również konfiguracja pośrednia za pośrednictwem nadania użytkownikowi roli specjalnej do wybranych modułów. Użytkownik z dodaną rolą specjalną widzi akcje wszystkich użytkowników w danym module, nawet jeśli nie jest administratorem. Rolę specjalną użytkownikowi może jednak nadać tylko administrator.

 

Użytkownicy

uzytkownicy1

To panel, w którym administrator może zarządzać użytkownikami - zakładać nowe konta, usuwać użytkowników a także modyfikować ich uprawnienia do kont i modułów, a także nadawać im role specjalne.

użytkownicy2uzytkownicy3

Administrator w tym panelu może także edytować dane użytkowników oraz resetować im hasła czy MFA. Możliwy jest także eksport danych użytkowników do arkusza kalkulacyjnego.

 

Konta

konta1

To panel, w którym administrator może zobaczyć wykorzystanie limitów konta, a także ustawienia konta głównego i ewentualnych kont dodatkowych (w przypadku systemów wielomarkowych).

Obok kafla konta głównego widoczne jest wykorzystanie 4 podstawowych parametrów:

 • przestrzeni dyskowej
 • wysyłki maili
 • użytkowników
 • kont firm/marek

konta2

Po kliknięciu na kafel firmy/marki ukazuje się krótkie podsumowanie oraz możliwość zmiany logo konta, a także pokazują się zakładki:

 • Użytkownicy - gdzie można zobaczyć wszystkich użytkowników wraz z zestawem ich uprawnień do konta. Z tego poziomu możliwa jest modyfikacja lub odebranie uprawnień wybranego użytkownika. Możliwe jest także dodanie nowego użytkownika do obsługi danego konta.
 • Bezpieczeństwo - gdzie można zarządzać ograniczeniami logowania (wymuszenie MFA, ograniczenia terytorialne), a także ograniczeniami sesji czy polityką haseł,
 • Nadawcy - gdzie można zobaczyć wszystkie zweryfikowane adresy nadawców kampanii mailowych wysyłanych z modułu Komunikator (możliwe jest wycofanie autoryzacji adresów lub dodanie nowych). Poniżej widoczne jest ustawienie pozwalające na weryfikację dodatkowych adresów przez użytkowników bezpośrednio w module Komunikator (uwaga! wyłączenie tego toggle’a spowoduje możliwość wyboru nadawcy w module Komunikator z listy, na której znajdują się tylko zweryfikowane adresy, zniknie możliwość ręcznego wpisania dowolnego adresu i możliwość jego weryfikacji w tamtym miejscu). Na samym dole zakładki możliwy jest też wybór preferowanego adresu do powiadomień.
 • Poczta elektroniczna - gdzie można uwierzytelnić maile wysyłane z systemu netPR.pl

 

Kondycja systemu

kondycja systemu

W tym panelu możliwe jest zobaczenie poziomu dostępności aplikacji netPR.pl.


netPR.pl sp. z o.o. jest firmą technologiczną, dostawcą oprogramowania w chmurze wspomagającego komunikację firm, marketing, public relations oraz relacje inwestorskie. Firma uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001:2013 oraz certyfikaty ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019, dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych (w tym danych osobowych) w chmurze.

netPR.pl sp. z o.o. jest właścicielem multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl.

Zobacz na nasze certyfikaty