RODO/GDPR  obowiązuje już 3 lata

RODO/GDPR obowiązuje już 3 lata

RODO
Marek Woźniak

Marek Woźniak

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO lub - z angielska - GDPR. To z pewnością najbardziej postępowe przepisy dotyczące prywatności i prawo, z którego Europa może być dumna i które rewolucjonizuje wiele dziedzin aktywności gospodarczej, a w szczególności marketing i komunikację. 

Sposób, w jaki wdrażano w firmach i instytucjach nowe prawo, a także problemy z jego egzekwowaniem, powodowały i cały czas powodują uzasadnioną frustrację u wielu z nas. Jednak “mleko się wylało”. “Zwykłym” osobom zapewniono podmiotowość i obudzono w nich świadomość możliwości ochrony swoich praw w świecie cyfrowym. 

Wszystkie firmy zostały zmuszone do przeglądu swoich zasobów danych, a nawet weryfikacji modeli biznesowych. Jesteśmy świadkami przepychanek prawnych z gigantami technologicznymi w Europie, którzy wiedzą o nas wszystko, a nawet więcej, niż my sami o sobie wiemy :). Również w Polsce mówi się najgłośniej o RODO przy okazji następnej milionowej kary dla dużego gracza. 

Nowe prawo dotyka wszystkich. Część firm nie ma świadomości, że RODO w wielu przypadkach stwarza więcej szans niż zagrożeń. Dotyczy to z pewnością komunikacji korporacyjnej, public relations i marketingu. Niestety, w wielu przypadkach, zamiast skorzystać z tej okazji,  bardziej opłaca się udawać, że nie ma tematu.

Część dużych firm, które poważnie podeszły do problemu, jest przysypanych “papierem”, którego treść jest niezrozumiała i trudna do realizacji w praktyce.

Sumując - czekamy na wzrost kultury cyfrowej firm i solidarne egzekwowanie prawa przez urzędy ochrony danych, które wg NOYB w jednych krajach działają bardzo sprawnie, a w innych - nie. Zobaczcie na https://noyb.eu/en/statement-3rd-anniversary-gdpr

My nieustannie zapraszamy do oprogramowania, które kompleksowo rozwiązuje problem gromadzenia danych do komunikacji firm, a w szczególności: danych dziennikarzy, subskrybentów newsletterów, inwestorów, uczestników konkursów i akcji promocyjnych. Idealny i cały czas jedyny taki elastyczny i przyjazny system w Polsce.  Zobacz na https://rodo.netpr.pl


netPR.pl sp. z o.o. jest firmą technologiczną, dostawcą oprogramowania w chmurze wspomagającego komunikację firm, marketing, public relations oraz relacje inwestorskie. Firma uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001:2013 oraz certyfikaty ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019, dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych (w tym danych osobowych) w chmurze.

netPR.pl sp. z o.o. jest właścicielem multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl.

Zobacz na nasze certyfikaty