Aktualizacja oprogramowania netPR.pl - więcej automatyzacji i przejrzystości

Aktualizacja oprogramowania netPR.pl - więcej automatyzacji i przejrzystości

zrób to lepiej co nowego
Krzysztof Stasiełowicz

Krzysztof Stasiełowicz

 

Wraz z najnowszą wersją oprogramowania netPR.pl, przedstawiamy kilka nowych funkcji, które usprawnią Twoją pracę.

 

Kontakt zablokowany czasowo czy na stałe?

 

Zdarza się tak, że Twoje kampanie mailowe nie są wysyłane do pewnej grupy odbiorców, których adresy e-mail są na liście dystrybucyjnej. Powodem tego jest ich blokada w systemie. Dla większej przejrzystości użytkowej, teraz, w edycji danego kontaktu zobaczysz czy nie jest on zablokowany tymczasowo. Tymczasowa blokada jest nakładana automatycznie na dany kontakt, gdy wiadomości wysłane do niego otrzymają status “soft bounce” np. gdy skrzynka odbiorcy jest przepełniona. Blokada ta zostaje automatycznie zdjęta po 7 dniach. Jeśli po zdjęciu blokady, po raz kolejny nastąpi “soft bounce”, kontakt zostanie ponownie zablokowany na 7 dni. Z kolei trzecia następująca po sobie tego typu zwrotka, będzie oznaczała stałą blokadę kontaktu.

 

Kontakt zablokowany na stałe, to taki do którego nie będą już kierowane Twoje kampanie mailowe. Zawsze możesz go odblokować, ale skoro dany adres e-mail się tam znalazł, to nie stało się to bez powodu - lepiej poszukaj innego, aktywnego kontaktu do tego medium/firmy/podmiotu.

 

graf1

 

Dodaliśmy również kolumnę “Status” podczas przeszukiwania List. Dzięki tej kolumnie od razu będziesz wiedział, w jakim stanie znajduje się każdy kontakt, bez konieczności wchodzenia w jego edycję. Zielony ptaszek oznacza, że kontakt jest aktywny, żółty wykrzyknik to kontakt tymczasowo zablokowany, na czerwono oznaczony jest kontakt zablokowany.

 

graf2

 

 

Sprawniejsza praca dzięki nowej operacji masowej

 

Bardzo ważną i przydatną nową funkcjonalnością, jest możliwość masowego przypisywania podstaw prawnych dla importowanych kontaktów. Aby usprawnić Ci pracę, wprowadziliśmy dodatkowy (opcjonalny) krok do procesu importu kontaktu z plików .xml. Teraz możesz wybrać zasadę przetwarzania danych osobowych w trzecim kroku procesu importowania kontaktów. Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z tej opcji, wybrane klauzule powiązane z wybraną zasadą, zostaną przypisane do wszystkich świeżo zaimportowanych kontaktów.

 

graf3

 

[1] Jeśli klauzula ma opcję zaznaczenia, które jest obowiązkowe, należy je odhaczyć, aby móc kontynuować proces importu. [2] Klauzule z checkboxem opcjonalnym, mogą, ale nie muszą być przypisane do importowanych kontaktów. [3] Klauzule tekstowe, czyli te, w których użytkownik nie ma opcji zaznaczenia checkboxa, zostaną przypisane automatycznie.

 

import - klauzule

 

Gdzie ja używałem tego formularza…?

 

Aby ułatwić rozpoznawanie i zastosowanie poszczególnych formularzy spersonalizowanych, w module Formularze, dodaliśmy nową zakładkę do konfiguracji. Dzięki zakładce “Użycia” możesz w prosty sposób podejrzeć w jakich witrynach i stronach użyty jest dany formularz.

 

graf4

 

Nowe możliwości dla administratora

 

Oddajemy w ręce administratorów nowe narzędzie. W ustawieniach bezpieczeństwa konta istnieje rozszerzona możliwość ustawienia dostępu warunkowego dla logujących się użytkowników.

 

Administrator ma teraz trzy opcje do wyboru:

  • brak ograniczeń -  do systemu będzie mógł się zalogować użytkownik znajdujący się w dowolnym miejscu na świecie
  • określone IP - możliwość określenia ograniczenia logowania tylko dla dodanych przez niego do listy adresów IP, tzw. whitelist. Po ustawieniu tej opcji adres IP administratora zostanie automatycznie dodany do listy tak aby jego dostęp nie został zablokowany
  • ograniczenia terytorialne -  możliwość ustawienia wybranych krajów, z których użytkownicy będą mieli możliwość logowania się

 

Zrzut ekranu 2022-05-9 o 07 28 06

 


netPR.pl spółka z o.o.  jest firmą technologiczną, która pomaga wdrażać rozwiązania w chmurze. Udostępnia oprogramowanie efektywne biznesowo i gwarantujące bezpieczeństwo. Umożliwia ono tworzenie i utrzymywanie w ruchu portali firmowych i grup witryn produktowych, aktywnie wspomagając komunikację firm i marek. Technologia pozwala na gromadzenie danych z zachowaniem compliance. Umożliwia budowę najlepszych w Europie newsroomów, systemów prasowych i serwisów relacji inwestorskich.

Wysokie standardy oferowanych rozwiązań netPR.pl potwierdziła międzynarodowymi certyfikatami:  ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27018:2019, dotyczącymi  bezpieczeństwa przetwarzania informacji (w tym danych osobowych) w chmurze.

Oprogramowanie spełnia wymagania korporacyjne, ale jest dostępne dla każdej firmy.

Zobacz na nasze certyfikaty