Aktualizacja oprogramowania netPR.pl - przywracanie użytkowników, szczegóły wypełnień formularzy, pomocny filtr w dzienniku zdarzeń

Aktualizacja oprogramowania netPR.pl - przywracanie użytkowników, szczegóły wypełnień formularzy, pomocny filtr w dzienniku zdarzeń

co nowego
Sebastian Rosiński

Sebastian Rosiński

Udostępniliśmy ostatnią już w tym roku aktualizację, która dodała następujące funkcjonalności:

  • Możliwość przywracania usuniętych użytkowników
  • Możliwość anonimizacji usuniętych kont użytkowników
  • Sterowanie widocznością kolumn odpowiedzi formularzy
  • Filtr wyszukiwania użytkowników dla posiadaczy ról specjalnych
  • Przejrzyste odnotowywanie informacji o anulowaniu subskrypcji 
  • Przejrzyste ostrzeżenie o niepoprawnej konfiguracji DKIM

 

Przywracanie i anonimizacja usuniętych użytkowników

Wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania netPR.pl została dodana możliwość przywracania usuniętych kont użytkowników. Wszystkich dotychczas usuniętych kont.

Takie reaktywowanie może być pomocne w przypadku np. wznawiania współpracy z osobą, która miała konto tzw. czasowe (np. stażysta, tester, pracownik zewnętrznej agencji). Funkcjonalność znajdzie też zastosowanie w przypadku powrotu pracownika do firmy, kiedy w międzyczasie wszystkie jego uprawnienia do narzędzi musiały być odebrane.

Przywrócony a nowy użytkownik

Logowanie do systemu netPR.pl odbywa się za pomocą unikalnego identyfikatora. Jeśli ktoś powraca do Twojego zespołu a miał kiedyś konto w systemie, dzięki przywróceniu nie będzie musiał zapamiętywać nowego loginu.

Gdzie jest dostępne przywracanie

W panelu administracyjnym Użytkownicy od teraz widać podział na Aktywnych i Usuniętych w ramach dwóch kart. Domyślnie w panelu są widoczne aktywne konta, a po przełączeniu zakładki - usunięte.

Użytkownicy

 

Poniżej widok przykładowego wiersza, gdzie są widoczne nowe opcje - przywracanie i anonimizowanie.

Wiersz użytkownika

Po użyciu guzika Przywróć pojawi się ekran potwierdzenia operacji, gdzie jest też domyślnie zaznaczone wysyłanie maila resetującego hasło.

Widok przywracania użytkownika

Uprawnienia przywróconego użytkownika

Przywrócone konto ma automatycznie ustawione ostatnie zapamiętane uprawnienia, czyli te sprzed usunięcia. Poziom uprawnień przywróconego konta, wraz z możliwością jego edycji, jest widoczny po przywróceniu każdego konta.

Anonimizacja usuniętych kont

W wierszu usuniętego użytkownika jest też dostępny guzik Anonimizuj. Jego użycie spowoduje, że wyczyszczone zostaną dane osobowe danego użytkownika. Nie będzie już istniała możliwość przywrócenia takiego konta.

Widok podczas wykonawania anonimizacji prezentuje się następująco:

Potwierdzanie anonimizacji

Filtrowanie po użytkownikach dla posiadaczy roli specjalnej

Użytkownicy z rolą specjalną do modułów, oprócz wglądu w pełen dziennik zdarzeń w ich obrębie, zyskali teraz filtr po użytkownikach. Ten sam, który posiadają administratorzy. Dzięki temu w prosty sposób można odfiltrować akcje do wybranego użytkownika, bez potrzeby ręcznego przeszukiwania listy.

Filtry dziennika zdarzeń

 

Sterowanie widocznością kolumn odpowiedzi formularzy

W odpowiedziach formularzy została dodana możliwość zarządzania widocznością kolumn, podobna do tej w module Kontakty. Od teraz już na pierwszy rzut oka zobaczysz kto i dlaczego wypełnił Twój formularz. Wszystkie szczegóły sesji wypełniania, nadal widoczne są po kliknięciu w sesję. Tam też zobaczysz podglądy plików (jeśli formularz posiadał pole do ich ładowania) oraz zostawisz komentarz do wypełnienia.

Odpowiedzi formularza

Informacja o anulowaniu subskrypcji

W historii kontaktu pojawia się teraz informacja o dacie i godzinie anulowania przez niego subskrypcji, jeśli takie zdarzenie miało miejsce. 

Zarządzanie wysyłką maili

Informacja o niepoprawnej konfiguracji DKIM

System netPR.pl będzie teraz na bieżąco sprawdzał poprawność waszych konfiguracji DKIM i w przypadku problemów raportował je w postaci powiadomień dla użytkowników widocznych po zalogowaniu.

Informacja o problemach DKIm dashboard

 

 

 


netPR.pl spółka z o.o.  jest firmą technologiczną, która pomaga wdrażać rozwiązania w chmurze. Udostępnia oprogramowanie efektywne biznesowo i gwarantujące bezpieczeństwo. Umożliwia ono tworzenie i utrzymywanie w ruchu portali firmowych i grup witryn produktowych, aktywnie wspomagając komunikację firm i marek. Technologia pozwala na gromadzenie danych z zachowaniem compliance. Umożliwia budowę najlepszych w Europie newsroomów, systemów prasowych i serwisów relacji inwestorskich.

Wysokie standardy oferowanych rozwiązań netPR.pl potwierdziła międzynarodowymi certyfikatami:  ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27018:2019, dotyczącymi  bezpieczeństwa przetwarzania informacji (w tym danych osobowych) w chmurze.

Oprogramowanie spełnia wymagania korporacyjne, ale jest dostępne dla każdej firmy.

Zobacz na nasze certyfikaty