WCAG - ważny atrybut witryny internetowej. Nie tylko dla instytucji publicznych

WCAG - ważny atrybut witryny internetowej. Nie tylko dla instytucji publicznych

zrób to lepiej
Sebastian Rosiński

Sebastian Rosiński

WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zestaw wytycznych dotyczących dostępności stron i aplikacji internetowych dla osób słabo widzących, niewidomych oraz z innymi niepełnosprawnościami opracowany przez organizację W3C (ang. World Wide Web Consortium). WCAG wyznacza standardy dla projektantów stron i aplikacji internetowych, deweloperów oraz redaktorów serwisów. Określa przykładowo poziom kontrastu strony, obsługę tekstów alternatywnych w kodzie, czy cechy przystępnego tekstu.

W Polsce spełnienie wymogów dostępności cyfrowej jest wymagane od podmiotów publicznych przez  Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność serwisu firmy w internecie jest jednak kluczowa dla wszystkich.  Spełnienie najnowszych wytycznych WCAG 2.1. (wersja obowiązująca od  2018 roku) jest w praktyce “certyfikatem optymalizacji” działań mających na celu zwiększenie zasięgu strony oraz świadectwem wrażliwości społecznej właściciela witryny. 

Dostępność się opłaca! 

Treści opublikowane w serwisie zgodnie z wytycznymi WCAG są bardziej przystępne i będą chętniej konsumowane przez wszystkich odbiorców. Mała czcionka, słaby kontrast,  brak dbałości o właściwą strukturę treści, przekreśla merytoryczną wartość strony. Po prostu nikt się z treścią nie zapozna, bo strona zostanie zamknięta bez interakcji po chwili od jej otworzenia.

Jakie korzyści z WCAG 2.1:

  • zwiększenie zasięgów o osoby słabowidzące, niewidzące i z  innymi czasowymi lub trwałymi niepełnosprawnościami, 
  • praktyczny element budowy wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie,
  • lepsze pozycjonowanie przez Google i inne wyszukiwarki
  • bardziej wygodne korzystanie z treści - także na urządzeniach mobilnych z ekranami dotykowymi
  • łatwiejsza i mniej pracochłonna (w praktyce z tego powodu również mniej kosztowna) rozbudowa serwisu z uwagi na wysokie standardy jakości kodu, który jest konsekwencją implementacji WCAG 
  • obniżenie kosztów organizacji (np. dobra architektura informacji i zrozumiałe treści pozwolą uniknąć ciągłego odpowiadania na najczęstsze pytania)

Badanie dostępności strony internetowej

Na stronie gov.pl jest udostępniony wpis Jak samodzielnie zbadać dostępność cyfrową strony internetowej. Są tam m.in. określone 3 poziomy zaawansowania potrzebne do weryfikacji dostępności oraz dokument: Lista kontrolna do badania dostępności strony internetowej. 

Co najważniejsze na poziomie podstawowym wszystko, co jest potrzebne do sprawdzenia dostępności, jest… zawarte w dokumencie :) Działanie przycisku Tab, występowanie czerwonych błysków, instrukcje tekstowe wypełnienia pól formularza, czy różne formy przekazywania informacji o błędzie każdy jest w stanie sprawdzić samodzielnie. 

Odpowiedzialność za dostępność serwisów

Wytyczne WCAG są skierowane głównie do osób zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych. Należy jednak brać pod uwagę 2 aspekty dostępności cyfrowej: informacyjny i techniczny oraz fakt ich łącznego działania. W rezultacie serwis internetowy, zbudowany w zgodzie z technicznymi wytycznymi wymogów WCAG, nie będzie spełniał tych wymogów, jeśli opublikowane w nim treści nie będą ich uwzględniały.  I odwrotnie — serwis, którego redaktorzy dbają o to, aby tworzone treści były kompletne (opisy alternatywne, transkrypcje wideo, opisy grafik) i spełniały wymogi WCAG musi również spełniać odpowiednie wymogi techniczne.

Planowanie i wdrażanie dostępności

Planowanie i wdrażanie dostosowania do wymogów WCAG jest zalecane od samego początku budowy/przebudowy serwisu. W takim przypadku kluczowym staje się odpowiednie przygotowywanie i opisywanie materiałów, z dbałością o ich kompletność, a także tworzenie treści o określonej strukturze. 

Większość witryn jest zasilana za pośrednictwem systemów zarządzania treścią (takich jak np. system zarządzania treściami netPR.pl). Publikacje są zapisywane w bazach danych i są wykorzystywane w niezmienionej formie pomimo nawet wielokrotnych zmian wizualizacji serwisu. Odświeżenie wyglądu serwisu i optymalizacja kodu niewiele zmienią, jeśli główne treści dalej będą zaciągane z baz danych w formie, która nie uwzględnia właściwej struktury nagłówków, opisów alternatywnych czy transkrypcji dla wideo.

Dostępność w standardzie podnosi wartość

Realizowanie wytycznych WCAG to nie sztuka dla sztuki, by spełnić wymogi prawa czy powiesić na ścianie kolejny dyplom, czy certyfikat, z którego niewiele wynika. W rzeczywistości to standard, którego spełnienie pozwala stworzyć warunki do tego, aby tworzone i udostępniane przez organizację treści były osiągalne i czytelne dla jej interesariuszy. 

To w istocie zapewnienie, aby połączenie pracy redaktorów i zaplecza technicznego witryny internetowej mogło tworzyć wartość dla organizacji  przez zyskanie możliwości dotarcia do możliwie dużej liczby odbiorców. To warunki dotarcia i bycia zrozumianym przez ludzi i przez silniki wyszukiwarek internetowych. Idąc dalej, to łatwiejszy dostęp do treści, jakich poszukujemy i wyznacznik wartości współczesnego serwisu internetowego. To swego rodzaju certyfikat jakości.

Jak tworzyć dostępne treści przez cały okres życia serwisu internetowego? 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wydało na ten temat publikację “Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. O tych wytycznych napiszemy dokładniej w kolejnym wpisie z tematyki WCAG.

Zainteresowała Cię tematyka dostępności? Chcesz dowiedzieć się jak dostosować w pełni Twój serwis do wymogów WCAG? Skontaktuj się z nami na sales@netpr.pl / support@netpr.pl


netPR.pl spółka z o.o.  jest firmą technologiczną, która pomaga wdrażać rozwiązania w chmurze. Udostępnia oprogramowanie efektywne biznesowo i gwarantujące bezpieczeństwo. Umożliwia ono tworzenie i utrzymywanie w ruchu portali firmowych i grup witryn produktowych, aktywnie wspomagając komunikację firm i marek. Technologia pozwala na gromadzenie danych z zachowaniem compliance. Umożliwia budowę najlepszych w Europie newsroomów, systemów prasowych i serwisów relacji inwestorskich.

Wysokie standardy oferowanych rozwiązań netPR.pl potwierdziła międzynarodowymi certyfikatami:  ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27018:2019, dotyczącymi  bezpieczeństwa przetwarzania informacji (w tym danych osobowych) w chmurze.

Oprogramowanie spełnia wymagania korporacyjne, ale jest dostępne dla każdej firmy.

Zobacz na nasze certyfikaty