Aktualizacja oprogramowania netPR.pl - pola wewnętrzne (niepubliczne) dla formularzy

Aktualizacja oprogramowania netPR.pl - pola wewnętrzne (niepubliczne) dla formularzy

co nowego
Sebastian Rosiński

Sebastian Rosiński

Najnowsza aktualizacja oprogramowania netPR.pl dodaje wewnętrzne (niepubliczne) pola w module Formularzy.

Pola wewnętrzne (niepubliczne) są przeznaczone do zostawiania dowolnych informacji przy sesjach wypełnień formularzy - można je dodać w zakładce konfiguracji danego formularza. Pozwalają np. na wybranie jednej z opcji, pozostawienie oceny, zostawienie informacji o dacie komentarza. 

Lista pól wewnętrznych:

 • pole tekstowe
 • pole opisu
 • lista wyboru
 • lista wielokrotnego wyboru
 • lista jednokrotnego wyboru
 • liczba
 • data

Poniżej przykładowy widok ze wstawionymi domyślnie wszystkimi polami wewnętrznymi.

pola wewnętrzne

Jeśli moduł Formularzy i sposoby ich wykorzystania nie są Wam jeszcze znane, pisaliśmy o tym w poniższych wpisach:

Do czego wykorzystać pola wewnętrzne?

W zależności od typu formularza i rodzaju odbieranych za jego pomocą informacji/zasobów, w sesji wypełnienia można zostawić komentarz zawierający np.

 • krótką informację o reakcji na wypełnienie (wykonanie telefonu, wysłanie wiadomości e-mail i inne)
 • dłuższy opis czynności, jakie zostały wykonane (przygotowanie prezentacji, rozpoczęcie jakiegoś procesu)
 • informację wybraną z listy rozwijanej (np. rodzaj zrealizowanego kontaktu)
 • kilka informacji wybranych z listy (zainteresowanie określonymi produktami)
 • ocenę przesłanego materiału lub inną cechę możliwą do wyrażenia liczbowo
 • datę pozostawienia komentarza/wykonania jakiejś akcji związanej z konkretnym wypełnieniem formularza

Pola wewnętrznych komentarzy mogą być widoczne na liście wypełnień.
Wystarczy raz włączyć widoczność odpowiednich kolumn i każde następne wejście do listy wypełnień pokaże od razu, czy są jakieś komentarze.

Poniżej widok jak takie wewnętrzne pola wyglądają w sesji wypełnienia formularza

odpowiedzi formularza

Adres wypełnienia formularza

W sesji wypełnienia widać teraz także, na jakiej stronie został wypełniony formularz.
To istotna informacja, jeśli ten sam formularz jest wykorzystywany na wielu miejscach. Pozwala to np. na stworzenie uniwersalnego formularza do zbierania opinii pod powtarzalnymi treściami.

adres wypełnienia

Uprawnienia w module formularzy

Poziom przeglądanie pozwala na:

 • przeglądanie odpowiedzi, w tym wartości pól wewnętrznych (niepublicznych)
 • eksport odpowiedzi

Poziom edycja danych pozwala na:

 • przeglądanie odpowiedzi, w tym wartości pól wewnętrznych (niepublicznych)
 • eksport odpowiedzi
 • usuwanie pojedynczych odpowiedzi
 • usuwanie wszystkich odpowiedzi danego formularza
 • wypełnianie i zapisywanie wartości pól wewnętrznych (niepublicznych)

Poziom publikacja pozwala na:

 • przeglądanie odpowiedzi
 • eksport odpowiedzi
 • usuwanie pojedynczych odpowiedzi
 • usuwanie wszystkich odpowiedzi danego formularza
 • wypełnianie i zapisywanie wartości pól wewnętrznych (niepublicznych)
 • konfigurowanie formularza (zarządzanie polami formularza, polami wewnętrznymi, konfiguracja ustawień)
 • zarządzanie automatyzacjami
 • usuwanie formularza

 

 


netPR.pl spółka z o.o.  jest firmą technologiczną, która pomaga wdrażać rozwiązania w chmurze. Udostępnia oprogramowanie efektywne biznesowo i gwarantujące bezpieczeństwo. Umożliwia ono tworzenie i utrzymywanie w ruchu portali firmowych i grup witryn produktowych, aktywnie wspomagając komunikację firm i marek. Technologia pozwala na gromadzenie danych z zachowaniem compliance. Umożliwia budowę najlepszych w Europie newsroomów, systemów prasowych i serwisów relacji inwestorskich.

Wysokie standardy oferowanych rozwiązań netPR.pl potwierdziła międzynarodowymi certyfikatami:  ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27018:2019, dotyczącymi  bezpieczeństwa przetwarzania informacji (w tym danych osobowych) w chmurze.

Oprogramowanie spełnia wymagania korporacyjne, ale jest dostępne dla każdej firmy.

Zobacz na nasze certyfikaty